BOEKINGS- EN ANNULERINGS- VOORWAARDEN

Please be aware that from next year only the English version of the website will be updated, so for the most up to date information of this page always refer to the English version of the website HERE.

Door een reis te boeken bij Traventuria B.V., wordt u geacht namens iedereen die bij de boeking betrokken is deze boekingsvoorwaarden te hebben aanvaard. Ondertekening van de boekingsvoorwaarden is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Traventuria B.V. en uw boeking wordt op deze manier door ons geaccepteerd. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen en diensten, uitgevoerd via de websites en merknamen van Traventuria B.V., namelijk.

1. Boekingsproces
Een boeking is mogelijk, als deze door een klant online is gemaakt of door het personeel van Traventuria B.V., in het geval dat een bepaald programma en prijs vooraf zijn overeengekomen. In beide gevallen wordt een factuur opgesteld en ter betaling verzonden. De factuur is tevens de bevestiging van Traventuria B.V. voor de door onze klanten bestelde diensten. Eventuele speciale vereisten en medische problemen dienen door de klant tijdens het boeken te worden gemeld. Nadat de volledige betaling is ontvangen, wordt een set documenten naar de klant gestuurd, of bij aankomst direct aan hem verstrekt, met vouchers en andere relevante informatie indien nodig (reisnotities, routebeschrijvingen etc.). Zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn en neem onmiddellijk contact met ons op als u onjuiste of ontbrekende informatie opmerkt.

2. Betalingen
Alle klanten zijn verplicht om een ​niet-restitueerbare aanbetaling van 150 euro per persoon te betalen om hun boeking te bevestigen (geldig voor meerdaagse tochten), of een lager bedrag bij andere gelegenheden (bijv. Ski-arrangementen). De vereiste aanbetaling wordt in ieder geval duidelijk op uw factuur vermeld. Als een reservering van een vliegticket vereist is, kunnen we vragen, het volledige bedrag van het vliegticket te betalen op het moment van de aanbetaling. De volledige betaling dient uiterlijk 40 dagen voor vertrek te zijn ontvangen. Als u binnen 40 dagen voor de reisaanvang boekt, dient u het volledige bedrag op het moment van boeken te betalen. Als de door u bestelde diensten minder dan 100 euro per persoon bedragen, kan het volledige bedrag vereist zijn op het moment van boeking. Als de volledige betaling niet op tijd is ontvangen, sturen we u een schriftelijke herinnering en als er binnen 5 dagen geen betaling volgt, behouden we ons het recht voor, om uw reservering te annuleren. Betalingstermijnen zijn altijd aangeven op de facturen aan de klant en moeten strikt worden opgevolgd. Bankkosten moeten worden gedeeld tussen de klant en Traventuria B.V. .Het komt vaak voor, dat bankoverschrijvingen die buiten Europa worden uitgevoerd, gebruik maken van ‘tussenbanken’ in Europa, die de betaling achteraf aan ons overmaken. Deze ‘tussenbanken’ brengen extra kosten in rekening (ca. 20-30 euro per overschrijving). Alle klanten moeten ervoor zorgen, dat hun bank geen gebruik maakt van dergelijke bemiddelaars, anders worden de kosten van deze laatste ook toegevoegd aan de eindafrekening aan de klant.

3. Wijzigingen boeken
Wijzigingen van de gepubliceerde prijzen door Traventuria B.V. vóór uw boekingsbevestiging, moeten niet als opzettelijk worden beschouwd. Hoewel we ons best doen, om de tarieven op onze websites up-to-date te houden, kunnen er ongunstige veranderingen in wisselkoersen, kosten van lokale operators, transportkosten en belastingen optreden, die de uiteindelijke prijs kunnen beïnvloeden. In dergelijke gevallen vergoeden we elke verhoging tot 3% van de gepubliceerde prijs, maar de klant moet het (overige) verschil betalen. De klant wordt op de hoogte gesteld van de wijzigingen, zodra deze bekend worden bij Traventuria B.V. Is de verhoging meer dan 10%, dan kan de klant de reservering binnen 10 dagen na de kennisgeving annuleren en de aanbetaling wordt in dit geval volledig teruggeboekt. Als tegen die tijd een volledige betaling is ontvangen, worden er echter geen toeslagen door de klant betaald.
Als een klant wijzigingen in het reisprogramma wil aanbrengen, is het noodzakelijk dat deze zo vroeg mogelijk worden gecommuniceerd. Hoewel we ons best zullen doen, om aan deze wijzigingen te voldoen, kunnen we niet garanderen dat we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen. Tours en services met wisselende startdata als gevolg van de fout van de klant worden mogelijk niet altijd afgehandeld als de fout minder dan 5 dagen voor de startdatum van de services wordt opgemerkt. In dergelijke gevallen zullen administratiekosten van 45 euro tot 100% van de pakketprijs worden toegepast.

4. Annulering door de klant
Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend bij Traventuria B.V. via onze zakelijke e-mail: info@copy.traventuria.com. Annuleringen, mondeling meegedeeld aan het personeel van een bedrijf (dwz chauffeurs, gidsen, vertegenwoordigers van het vakantieoord) of schriftelijk aan een ander e-mailadres, worden als ongeldig beschouwd. De volgende annuleringskosten (als percentage van de totale kosten, maar niet minder dan de aanbetaling) zijn van toepassing op annuleringen door klanten voor diensten in Bulgarije, geboekt via Traventuria B.V.: > 30 dagen – 30%; 29 – 15 dagen – 50%; 14 – 9 dagen – 70%; 8 dagen of minder – 100%; De volgende annuleringskosten (als een percentage van de totale kosten, maar niet minder dan de aanbetaling) zijn van toepassing voor annuleringen door klanten voor diensten buiten Bulgarije, geboekt via Traventuria B.V.:> 41 dagen – 30%; 40 dagen of minder – 100%. Voor boekingen waarbij een vliegticket is inbegrepen, dienen de klanten de kosten te betalen, die door de betreffende luchtvaartmaatschappij in rekening worden gebracht. Als een door Traventuria B.V. geleverde grondservice door een klant wordt weggelaten (bijv. transfer, wandeltocht enz.) bijv. vanwege ziekte, annulering van een vlucht enz., wordt dit beschouwd als “no-show” en zal er geen restitutie plaatsvinden. Dezelfde regel is van toepassing, als een klant besluit de reis voortijdig af te breken. We zullen alle vereiste documenten verstrekken ter verificatie van de annulering, die u kunt gebruiken voor uw verzekeringsmaatschappij.

5. Annulering door Traventuria B.V.
In het onwaarschijnlijke geval dat Traventuria B.V. een bepaalde reservering aanzienlijk moet wijzigen of annuleren, krijgt de klant de keuze om: 1) de gewijzigde regelingen te accepteren; 2) een alternatieve vakantie te bestellen bij Traventuria B.V. (als er voor een goedkopere vakantie wordt gekozen, wordt het prijsverschil terugbetaald aan de klant; als het een duurdere vakantie is, moet het verschil door de klant worden betaald); 3) annuleer of accepteer de annuleringen door Traventuria B.V. (volledige terugbetaling zal worden verstrekt). Traventuria B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele incidentele kosten, die een klant heeft gemaakt als gevolg van de boeking, zoals visa, vaccinaties of niet-restitueerbare vluchten.

6. Overmacht
Traventuria B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht. De definitie van overmacht is: Gebeurtenissen die wij of onze onderaannemers niet kunnen voorspellen of vermijden, zoals: Terroristische activiteit, staking, oorlog of oorlogsdreiging, oproer, demonstarties, natuurrampen of nucleaire rampen, ongunstige weersomstandigheden, brand, verkeersongevallen, verkeersopstoppingen, autopech, enz.. Traventuria B.V. zal alles in het werk stellen, om de impact van dergelijke gebeurtenissen op de reis van de klanten te beperken. Claims voor gemiste vluchten, slechts gedeeltelijk of geheel ongebruikte andere diensten als gevolg van dergelijke omstandigheden worden in dergelijke gevallen niet erkend.

7. Afhandeling van klachten
Mochten onze klanten tijdens hun vakantie problemen ondervinden, die niet ter plaatse kunnen worden opgelost door de lokale bedrijfsvertegenwoordiger (of als deze persoon ontbreekt – de hotelier, de vervoerder of de lokale agent), dan moeten ze het hoofdkantoor van Traventuria Ltd schriftelijk informeren, d.m.v. een e-mail aan: info@copy.traventuria.com. Zorg ervoor dat u de volledige details van de casus vermeldt, zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen, om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Eventuele klachten, die na het einde van de vakantie onder onze aandacht worden gebracht, kunnen alleen in behandeling worden genomen, maar we betreuren bij voorbaat, dat er in dit latere stadium geen inspanningen konden worden geleverd, die uw vakantie aangenamer zouden hebben gemaakt.

8. Teksten en prijzen juistheid
We streven ernaar, om de informatie op onze websites en brochures zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter kunnen er fouten optreden tijdens het drukken publicatie of wijzigingen achteraf plaatsvinden. We vragen u vriendelijk, om ervoor te zorgen, dat de informatie en prijs op het moment van boeking correct zijn, evenals de informatie, die later op uw factuur en voucher (s) staat vermeld.

9. Foto’s en recensies
Afbeeldingen die tijdens onze reizen zijn gemaakt, kunnen door Traventuria B.V. kosteloos in alle media worden gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden (bijv. Websites, brochures, diavoorstellingen enz.). Schriftelijke recensies en afbeeldingen die door klanten naar het bedrijf worden gestuurd, zijn ook onderworpen aan dezelfde voorwaarden en kunnen zonder speciale toestemming van hun auteurs worden gebruikt.

10. Reisverzekering, gezondheid en immigratie
Houd er rekening mee, dat er in onze pakketten geen reisverzekering is inbegrepen en we raden aan, dat alle klanten op het moment van boeking overwegen om een ​​polis naar keuze af te sluiten Klanten zijn ook volledig verantwoordelijk voor alle visa, paspoort, immigratie, quarantaine, douane, gezondheid en andere vereisten van de bezochte of doorreisde landen. Iedere reiziger moet een geldig paspoort bij zich hebben. Traventuria B.V. is niet verantwoordelijk, als een klant niet aan deze vereisten voldoet.

Traventuria B.V. is een erkende en volledig gebonden Bulgaarse touroperator (licentienummer: PK-01-6434)